Strokovni članki 26.2.2020

Vpliv coronavirusa (COVID-19) na kapitalske trge in pričakovanja Triglav Skladov

Percepcija investitorjev v začetku leta je bila, da je izbruh coronavirusa lokalno omejen na Kitajsko, da bo efekt na razvitih trgih samo posreden in se bo poznal le na trgovskih relacijah in oskrbovalnih verigah. Fokus investitorjev je bil zato večinoma na spodbujevalni politiki centralnih bank, ki bo podprla globalno rast in tvegane naložbe. Lahko rečemo da je bil sentiment na borzah zelo (celo pretirano) optimističen in da je korekcija bila pričakovana že sama po sebi.

Rast primerov v Evropi (predvsem Italiji), Južni Koreji in Iranu je povzročila razmišljanje investitorjev, da bi tudi nekatera druga gospodarstva lahko začela sprejemati ukrepe za zajezitev okužb, ki imajo negativne posledice na gospodarsko rast. Tudi percepcija, da je ameriško gospodarstvo povsem imuno na dogodke se je spremenila, predvsem z objavo IHS Markit PMI indeksa, ki je bil februarja precej slabši od pričakovanj.

Kakšen bo razvoj širjenja coronavirusa od tukaj naprej in kakšne bodo ekonomske posledice na lokalna in globalno gospodarstvo je za sedaj nemogoče natančno izračunati zaradi nepredvidljivosti lokacij žarišč in kompleksnosti oskrbovalnih verig med državami. Kar pa lahko trdimo je, da bo gospodarska rast na Kitajskem in posledično tudi v svetu v prvem kvartalu letošnjega leta nižja, kot je bilo prvotno pričakovano.

Ne glede na prej povedano pripisujemo največjo verjetnost, da bodo dogodki povezani z virusom, ki povzročajo  gospodarski zastoj, relativno kratke narave. Beg v varne naložbe pri takšnih situacijah se lahko izkaže za nesmotrno in drago ravnanje glede na trenutno primerjavo različnih naložbenih možnosti. Kot ključno podporo trgom vidimo ukrepe držav na fiskalnem in monetarnem področju (nižanje obrestnih mer, davčne spodbude, finančna pomoč podjetjem,itd.), ki so v mnogih državah že napovedani.

Pretekle izkušnje z izbruhi bolezni (SARS, ptičja gripa, ebola,…) nam kažejo, da so bili negativni gospodarski vplivi relativno kratkoročni, sledilo pa jim je obdobje nadpovprečnega okrevanja. Če bi se podoben scenarij odvijal pri tokratnem izbruhu coronavirusa lahko v drugem ali tretjem kvartalu leta vidimo nadpovprečen odboj gospodarskih kazalnikov, borzni trgi pa se lahko hitro vrnejo v ravnovesje. Poudariti je treba da velika večina vlagateljev, ki v paniki bežijo v varne naložbe, zamudi borzni odboj.

Ekipa Triglav Skladov vsakodnevno spremlja razvoj dogodkov in bo ob morebitnem drugačnem odvijanju scenarija po potrebi prilagodila svoje mnenje.

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED