Strokovni članki 24.3.2020

Kdaj po korekciji lahko pričakujemo rast delniških trgov

Avtor Izidor Jerman

•   Ameriška centralna banka (FED) je napovedala drugi reševalni paket, ki vsebuje neomejeno kvantitativno sproščanje (QE), ki bo namenjeno nakupu državnih, zveznih, lokalnih in podjetniških obveznic. S tem FED sledi politiki ECB, ki je prejšnji teden najavil podobne ukrepe.

•    Nemška vlada je napovedala reševalni paket v boju s posledicami koronavirusa v višini 750 mrd EUR, kar je daleč največji podoben paket v Evropi. Paket je v višini 150 mrd EUR namenjen takojšnjemu blaženju socialnih posledic virusa, medtem ko je 600 mrd namenjenih podjetjem v obliki posojil in garancij.

•    Poleg omenjenih dveh paketov se v ZDA pripravlja 2 bilijona USD velik fiskalni paket, ki med drugim predvideva tudi dve tranši enkratne denarne pomoči po 1.000 USD na odraslo osebo in 500 USD na otroka.

Današnji zapis je bolj tabelaričen. Na kratek in jedrnat način prikazuje, kako so se delniški trgi odzivali v preteklih recesijah. Podatki so zbrani za ameriški delniški indeks S&P 500, ki ima edini zanesljive podatke za obdobje od konca druge svetovne vojne. Od druge svetovne vojne je gospodarstvo 11 krat zašlo v recesijo. Dolžine recesij so bile različno dolge in različno intenzivne. Temu primerno so bili različni tudi odzivi delniških trgov. V spodnjih tabelah je povzetek teh odzivov, pri čemer nas zanima, koliko časa pred začetkom recesije se je začel negativni trend (Medvedji trend), koliko so delniški trgi izgubili ob posameznih recesijah, kakšen je bil odboj trgov po koncu negativnega trenda in koliko časa pred koncem recesije se je medvedji trend zaključil.
V drugi tabeli je prikazan donos delniških trgov od začetka medvedjega trenda do enega leta od konca medvedjega trenda (prvo leto bikovskega trenda) ter donos delnic v primeru, ko je bila prva investicija izvedena eno leto po začetku recesije.
Če nas zgodovina kaj uči, lahko zaključimo, da je reakcija vlagateljev (Wall Street) okrog 5 mesecev pred dejanskim stanjem gospodarstva (Main Street). Glede na hiter negativen odziv na koronavirus lahko pričakujemo, da bo svetovno gospodarstvo uradno zašlo v recesijo enkrat proti koncu poletja, kar je najbolj verjeten scenarij, saj potrebujemo dva zaporedna kvartala z negativno gospodarsko rastjo. Enako je pričakovati tudi v obratni smeri.
Za razliko od preteklih recesij, ki so se začele zaradi makroekonomskih situacij (inflacija, naftni šok, obrestne mere, pok tehnološkega balona, dolžniška kriza,…), se bo tokratna recesija začela kot posledica zunanjega dejavnika, ki je prišel v obliki koronavirusa. Za enkrat kaže, da karantene delujejo (primer Kitajske), v kolikor se jih jemlje resno. In ko bo enkrat dovolj indicev, da smo dosegli vrh pandemije, lahko pričakujemo obrat na delniških trgih, katerega pa lahko pospešijo tudi fiskalne spodbude, predvsem v ZDA. Za razliko od preteklih obdobij so bili tokratni odzivi centralnih bank pozitivni, saj so zagotovile dovolj likvidnosti, ki bodo preprečile likvidnostni šok in ponovitev dolžniške krize iz leta 2009 v ZDA in 2011 v Evropi.

Kot je bilo v zadnjih dneh že večkrat poudarjeno, vlagatelji največje napake naredijo v času, ko na trgih vlada največja panika. Pretekla obdobja nas učijo, da brez izjeme največje donose dosegamo v prvem letu po obratu trenda. V povprečju je prvo leto prineslo dobrih 42 % donosa, največ 72,4 % leta 2009 in najmanj 30,9 % leta 1961. V povprečju so v preteklih obdobjih delniški trgi eno leto po obratu trenda izničili izgubo od začetka medvedjega trenda. Samo trikrat od enajstih primerov se je zgodilo, da leto po obratu trenda izguba ni bila izničena, pa še v teh treh primerih je bila izguba bistveno manjša, kot bi bila, če bi prodajali v času največje panike. Zadnji dve koloni Tabele 2 ponazarjata donos, ki so ga delnice dosegle v petih letih, če bi bila začetna investicija opravljena po prvem letu od začetka recesije. Pretekle recesije nas učijo, da je daleč najbolj donosno prvo leto po obratu trenda in v primeru, da tega zamudimo, potem potrebujemo vsaj štiri leta, da nadomestimo izgubljeno.

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED