Strokovni članki 15.6.2020

Investiranje v megli ni le posebnost časa pandemije

Avtor Alexandr Gutirea

Slika na borznih trgih nikdar ni jasna, informacijska megla je vedno bila in tudi bo del življenja vlagateljev.

Živimo v času, ko se svet okrog nas nenehno spreminja. Konstant in aksiomov je vse manj in manj. Procesi, kot so tehnološki razvoj, sociološke spremembe, premiki na področju demografije, politična nestabilnost, okoljevarstveni aktivizem in digitalizacija usmerjajo življenje milijard ljudi in politike vseh držav na svetu. Stalna nestalnost otežuje pripravo dolgoročnih načrtov, neštete možnosti pa jemljejo posameznikovo pozornost.

Ko smo že bili prepričani, da se je človeštvo naučilo plavati v jezeru s črnimi labodi, je nastopilo leto 2020. Dolgoletno obdobje gospodarske rasti in novih rekordov na kapitalskih trgih je ustavila svetovna zdravstvena epidemija, ki je zamrznila svetovni gospodarski ustroj. Še vedno ne vemo, kako hitro in v kakšnem stanju se bomo izvlekli iz epidemije, pred nekaj meseci pa je bila situacija še bolj negotova. Zato smo bili v zadnjih mesecih priča tako rekordnim padcem kot tudi skokom na kapitalskih trgih, posledica tega je bila in je še visoka volatilnost.

Upravljavci premoženja vedno delamo v stresnem okolju, ko se situacija spreminja vsako minuto. Podatkov je preveč, informacij je premalo, odgovornost pa je zelo velika. In v poplavi spreminjajočih se podatkov (velikokrat tudi netočnih) se prepogosto pojavlja težnja po hitrih in pogostih odločitvah. Se je v podobnih razmerah možno upreti iracionalnemu in neučinkovitemu vedenju ter izpolniti svojo dolžnost do vlagateljev?

Rešitev, ki jo vidim, je investiranje, ki temelji na treh stebrih: aktivno investiranje, dolgoročno investiranje in strateško investiranje.

Ključne značilnosti aktivnega investiranja so: (1) disciplinirano investiranje v podjetja in ne trgovanje z delnicami, (2) visoko prepričanje pri izbiri podjetij in (3) pripravljenost sprejemati odločitve, ki se razlikujejo od splošno sprejetega konsenza.

Dolgoročno investiranje zame pomeni: (1) definiranje dolgoročnih trendov in analizo, kako se bo spremenil svet v prihodnjem desetletju; (2) pripravljenost sprejemati tveganje kratkoročne volatilnosti in zaostanka za donosnostjo kriterijskega indeksa.

Ko govorim o strateškem investiranju, mislim na definiranje značilnosti podjetij, ki so pogoj za nadpovprečno dolgoročno rast cen delnic. Tak seznam ključnih karakteristik ima verjetno vsak vlagatelj, sam pa iščem podjetja, ki (1) imajo visoko rast in jo v prihodnje lahko vzdržujejo ali dinamika rasti katerih se v prihodnjih letih lahko močno poveča, (2) lahko izkoristijo ali povzročijo dolgoročne spremembe, (3) imajo obstoječe ali potencialne konkurenčne prednosti, (4) imajo sposobno in strokovno vodstvo, (5) so finančna stabilna in (6) niso izpostavljena tveganjem ESG.

Dogajanja v zadnjih mesecih so močno zameglila sliko na kapitalskih trgih. Verjamem, da prav sposobnost iskanja najboljših poti v tej megli pomaga preživeti obdobja nadpovprečne volatilnosti brez negativnih posledic za dolgoročne investicijske cilje.
 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED