Strokovni članki 11.3.2016

Delničarjem Petrola se obetajo visoke dividende

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Petrol je lansko leto zaključila z 90,5 milijona evrov dobička iz poslovanja in 65,5 milijona evrov čistega dobička. Čisti dobiček je bil tako nad našimi pričakovanji, v primerjavi z letom 2014 pa se je zvišal za solidnih 7,7 odstotka. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je dobiček iz poslovanja v letu 2014 upadel, šibko pa je bilo tudi zadnje četrtletje preteklega leta. Količinska prodaja proizvodov iz nafte se je lani zvišala za šest odstotkov na 2,86 milijona ton. Obenem so se zvišali tudi prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta, ki so znašali 486,6 milijona evrov, kar pa je bilo pod našimi pričakovanji. Na drugi strani so se prihodki iz energetskega segmenta zvišali za 32 odstotkov, in sicer na 700 milijonov evrov. Ta segment zdaj predstavlja 18 odstotkov vseh prihodkov. Potrebno pa je omeniti, da so prihodki iz osrednje dejavnosti logično upadli zaradi nižjih cen nafte in s tem tudi pogonskih goriv. Bolj pomemben kazalec je posledično bruto dobiček, ki se je zvišal za 8,4 milijona evrov na 348 milijonov evrov.

Glede na stabilnost poslovanja, ustvarjeni dobiček, cilje glede obsega zadolževanja in pretekle dividende lahko delničarji letos pričakujejo solidno dividendo. Če bi se ponovil razplet lanske skupščine, ko so v Petrolu delničarjem izplačali okoli 40 odstotkov dobička, bi bruto dividenda za delnico znašala okoli 12,7 evrov. To bi predstavljalo soliden 4,7- odstotni bruto dividendni donos. V primeru, da bi v Petrolu letos izplačali enako dividendo kot lani, pa bi dividendni donos znašal 4,3 odstotka.

Naša nova investicijska raziskava je v izdelavi, vendar ne pričakujemo bistvenih sprememb v primerjavi s preteklimi analizami. Tudi napovedi za 2016 do 2019 kažejo na lepo in zelo stabilno rast dobička, kar je zelo pozitivno. Petrol namreč za letošnje leto napoveduje 68,8 milijona evrov dobička, do leta 2019 pa naj bi se dobiček povzpel na 79 milijonov evrov. Poslovanje oziroma dinamika poslovanja je tako bolj ali manj v skladu s pričakovanji in našim modelom. Pri tem je potrebno opozoriti, da je eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na dobičkonosnost in tveganost, uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, kjer pa se zaenkrat ni še nič spremenilo.

Nova analiza Petrola je trenutno v pripravi in bo na voljo v naslednjih dneh. Analize objavljamo v spletni aplikaciji e-Trading, ki je na voljo našim strankam brezplačno.

PRIPOROČILO:

Zaključni tečaj (10.03.2016) 274,80 EUR
Ciljna cena (analiza 29.10.2015) 339 EUR
Priporočilo (analiza 29.10.2015) KUPI
Dividendni donos 4,3 % bruto
Donos v 2016 7,4 %

Razkritje:
Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor je lastnik delnic Petrola.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED