Strokovni članki 21.11.2016

Petrolov dobiček v tretjem četrtletju dobil pospešek

Avtor Matjaž Polanič

Skupina Petrol objava rezultatov

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih letošnjega leta prodala 2,3 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 10,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. »Močna rast je bila pri tem zabeležena tako na domačem trgu, kot na trgih v EU, medtem ko se je količinska prodaja na trgih Jugovzhodne Evrope znižala. Obenem je Skupina Petrol ustvarila 378 milijonov evrov prihodkov s prodajo trgovskega blaga, kar je 3 odstotke več kot v istem obdobju lani. Posledično je kosmati poslovni izid je znašal 283 milijonov evrov, kar je 10 odstotkov oziroma za 25,3 milijona evrov več kot v istem obdobju lani,« pojasnjuje Sašo Stanovnik, glavni ekonomist Skupine ALTA in vodja oddelka analiz v družbi ALTA Invest.

»Skupina Petrol je kljub 11,8 milijona evrov odpisov v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 110 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) kar je slabih 8 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Pri tem je 80 odstotkov tega zneska ustvarila z osnovno dejavnostjo, torej prodajo produktov iz nafte in drugega blaga,« še pravi Stanovnik. »Energetski steber na letnem nivoju predstavlja petino ustvarjenega EBITDA, ta delež pa vsako leto skladno s strategijo narašča. To je tudi posledica pomembnih vlaganj v ta steber, saj smo lani 44 odstotkov vseh naših investicij namenili energetski dejavnosti,« pojasnjuje Rok Vodnik, član uprave Petrola. »Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih prodala 11,8 TWh elektrike, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, do leta 2020 pa je predvidena rast na okoli 15 TWh,« še pravi Vodnik in dodaja, da so konec septembra električno energijo dobavljali že več kot 49.000 gospodinjstvom in 2000 poslovnim odjemalcem, v prihodnjem letu pa bosta začeli obratovati tudi njihovi novi elektrarni v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem.

Čisti dobiček je Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašal 57 milijonov evrov, pri čemer so v tretjem četrtletju, ki je običajno najmočnejše, ustvarili 25 milijonov evrov čistega dobička. »To je za milijon več kot smo sami pričakovali. V splošnem lahko tako zaključimo da so bili rezultati dobri in precej skladni z našimi pričakovanji. Obenem je posledično Petrol na zelo dobri poti da doseže letni cilj 68,8 milijonov evrov. Res pa je, da zna biti konec leta zaznamovan tudi z nekaterimi večjimi spremembami v Skupini, povezanimi z Gen-I in Geoplinom,« pojasnjuje Stanovnik.

Naše vrednotenje Petrolove delnice se zaenkrat ni spremenilo, saj bomo počakali na prilagoditev modela z vidika liberalizacije cen naftnih derivatov. Vseeno slednjo ocenjujemo kot priložnost. Glede na zadnje rezultate znaša multiplikator dobička (t.i. P/E) Petrola le 8,6, dividenda donosnost pa je prav tako privlačna. Zato naše nakupno priporočilo še naprej ostaja upravičeno.

In kakšen vpliv zaradi liberalizacije pričakujejo v Petrolu? »Največji del maloprodajne cene pogonskih goriv še vedno določa država s trošarinami in obdavčitvami (tudi do okoli 70 odstotkov maloprodajne cene). Cene naftnih derivatov so namreč v Sloveniji močno obremenjene z vrsto davkov in trošarin, ki pomembno vplivajo na končno maloprodajno ceno vseh tekočih goriv in energentov. Maloprodajne cene so zato v Sloveniji največkrat višje kot v sosednjih državah (razen Italije), kar pa je za Slovenijo kot majhno tranzitno državo težko razumljivo,« pojasnjuje Vodnik in dodaja, da marža trgovcev trenutno predstavlja le okoli 6 odstotkov maloprodajne cene in dosega le okoli 70 odstotkov povprečne marže v EU.

Razkritje:
Sašo Stanovnik je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Sašo Stanovnik je lastnik delnic Petrola.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED