Strokovni članki 30.11.2016

Uspešnih devet mesecev za Luko Koper

Avtor Matej Justin

Nov investicijski cikel je v Luki Koper že v polnem razmahu. V prvih devetih mesecih letošnjega leta so v upravljavcu koprskega pristanišča investirali že 40,9 milijona evrov, kar je 146 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Večina ustvarjena denarnega toka iz poslovanja je šla tako za investicije, ki bodo Luki Koper zagotovile možnosti za prihodnjo rast. Letošnja dividenda je sicer znašala 1,13 evra bruto za delnico, kar glede na trenutno ceno delnice pomeni lepo 5-odstotno dividendno donosnost.

V prvih devetih mesecih so v Luki Koper prihodke povečali za 10,6 odstotka, za visoko rast pa je bil zaslužen predvsem večji pretovor kontejnerjev. K uspehu je obenem prispeval tudi za 24 odstotkov večji pretovor vozil ter 3-odstotna rast pretovora generalnih tovorov. Šibko točko so na drugi strani predstavljali predvsem sipki in razsuti tovori, katerih pretovor se je zvišal za le odstotek.

Ob tem velja omeniti, da je tudi tretje četrtletje letošnjega leta postreglo z lepo rastjo prihodkov in pretovora, saj je rast omenjenih dveh kategorij znašala 10,2 odstotka oziroma 3 odstotke. Višji pretovor se je poznal tudi na poslovnih rezultatih. Dobiček iz poslovanja se je namreč zvišal za 18,2 odstotka, na skoraj 38,2 milijona evrov, čisti dobiček pa se je na medletni ravni zvišal za 23,3 odstotka in ob devetmesečju znašal 33,2 milijonov evrov. Rezultati so v skladu z našimi pričakovanji, zato ni bilo treba prilagoditi naših ocen oziroma napovedi ter ciljne cene.

Prvih devet mesecev je z vidika novic sicer zasenčila predvsem blokada pristanišča s strani sindikatov oziroma spor glede drugega tira in pristaniškega modela, ki pa se je že polegel. Obenem lahko glede na devetmesečne rezultate pričakujemo, da bodo dosegli zastavljene cilje. Dosedanji rezultati so namreč boljši od načrtov uprave, obenem pa je Skupina Luka Koper dosegla že dobrih 88 odstotkov naše ocene za celoletni dobiček v letu 2016.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED