Strokovni članki 3.3.2017

Krka ob tretjino dobička

Avtor Matej Šimnic

Krka je v letu 2016 ustvarila 1,17 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,8 odstotka več kot v letu 2015. Za minimalno rast je zaslužno predvsem okrevanje prodaje v zadnjem četrtletju, v katerem je novomeški farmacevt uspel nadoknaditi krčenje prodaje na nekaterih vzhodnih trgih, med njimi tudi v Rusiji. Tako kot v prvih devetih mesecih je tudi na ravni celotnega leta prodaja najbolj upadla na zahodnoevropskih trgih, kjer prihaja do izjemnih cenovnih pritiskov.

V lanskem letu je Krka zabeležila tudi precejšno povečanje stroškov poslovanja. Na slednje so najbolj vplivali stroški proizvodnje, kjer je podjetje zaradi regulatornih zahtev določene vhodne surovine moralo nadomeščati z dražjimi viri. Svoj vpliv na višje stroške je dodala tudi količinsko večja proizvodnja, ki se je zvišala za 11 odstotkov. Vse to se je negativno odrazilo na maržah in s tem tudi na dobičkonosnosti.

V lanskem letu je tako Krka ustvarila 108,5 milijona evrov čistega, kar je 31,5 odstotka manj kot v letu 2015. Pomembno je poudariti, da je družba v letih 2014 in 2015 sproščala rezervacije za potencialne tožbe in s tem nekoliko prikrivala težave na vzhodnih trgih. V lanskem letu omenjenih enkratnih prihodkov ni bilo, s tem pa je oteženo poslovanje prišlo precej bolj do izraza, kot so delničarji vajeni.

Za leto 2017 uprava pričakuje 3,8-odstotno rast prihodkov, ki naj bi znašali 1,22 milijarde evrov. Medtem pa v družbi za letošnji dobiček napovedujejo zgolj, da bo presegel lanskoletnega. Uprava natančnih informacij glede dividende ob tokratnih rezultatih še ni izdala, vseeno pa izjave signalizirajo novo povečanje dividende. Temu primerno se bo delež izplačanega dobička ustrezno povečal. Podobno velja tudi za odkupe lastnih delnic, kjer uprava želi podaljšati trenutni program. Pri tem vračanje denarja delničarjem ne bo omejeno z ustvarjanjem denarnega toka, ampak bi lahko Krka posegla tudi po črpanju kreditnih linij.

Razkritje:
Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik delnic Krke.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED