ALTA Skupina

Nadaljujemo tradicijo najuspešnejših pionirjev slovenskega kapitalskega trga, saj je naša ustanovitev plod združitve treh močnih finančnih hiš: Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum.


Združujemo izkušnje, tradicijo, znanje, visoko strokovnost, osebno predanost in inovativnost. Naš poslovni potencial pa je veliko več kot samo seštevek naših kvalitet. Združeni v vodilno finančno skupino vam zagotavljamo najvišjo raven znanja, izkušenj in močno kapitalsko zaledje.

Nova skupina združuje najbolj usposobljene strokovnjake. Z nenehnim razvojem in prilagajanjem finančnih storitev zahtevam strank in trga želimo zapolniti obstoječe vrzeli na trgu ter dolgoročno graditi na ugledu in prepoznavnosti naše družbe tako na domačem kakor na tujih trgih. Vlagateljem smo na voljo po vsej Sloveniji, saj imamo široko mrežo poslovalnic, kjer ste vlagatelji deležni celovite ponudbe naših storitev.

Kot finančna skupina nove generacije pišemo novo poglavje finančnih storitev v Sloveniji.

ALTA Skladi

Vizija družbe ALTA Skladi je postati vodilna družba za upravljanje investicijskih skladov v Sloveniji in širše v regiji. Svojo prepoznavnost gradimo na poslovni odličnosti, inovativnosti, zanesljivosti, visoki strokovnosti in izkušnjah upravljavcev premoženja ter prilagajanju ponudbe potrebam vlagateljev.

Naši glavni poslovni cilji so: postati vodilni ponudnik novih in inovativnih naložbenih politik v Sloveniji in širši regiji, zagotavljati nadpovprečne in stabilne donose investicijskih skladov, zagotoviti trajno rast sredstev v upravljanju investicijskih skladov ter najvišjo kakovostno raven storitev.

Trenutno upravljamo 19  podskladov v krovnem skladu ALTA.


Naše vodstvo

Tomaž Dvořak

Izvršni direktor
tomaz.dvorak@alta.si
01 3200 400

Uroš Ožbolt, CFA

Izvršni direktor
uros.ozbolt@alta.si
01 3200 400

ALTA Invest

Vizija družbe ALTA Invest je še dodatno okrepiti svoj položaj na mestu največje in najboljše slovenske borznoposredniške družbe, ki bo vedno na prvo mesto postavljala želje in interese svojih strank. Želimo ostati pionir v razvoju inovativnih trgovalnih rešitev in prva izbira najbolj zahtevnih vlagateljev, ki od svojega premoženja zahtevajo največ. Že vse od ustanovitve ima ALTA Invest največji tržni delež v borznem prometu na Ljubljanski borzi, naši borzni posredniki pa dnevno posredujejo pri več tisoč borznih poslih na praktično vseh pomembnejših svetovnih borzah. 

Strankam želimo nuditi storitve, ki so pisane na kožo vsakemu posamezniku. Naš primarni cilj je plemenitenje premoženja, ki nam ga stranke zaupajo. Da bi odgovorili na različne potrebe in želje strank, nudimo zelo širok nabor finančnih storitev: individualno upravljanje premoženja, borzno posredovanje, investicijsko svetovanje in elektronsko trgovanje.


Naše vodstvo

Matjaž Albreht

Izvršni direktor
invest@alta.si
01 3 200 300

Igor Taljat

Izvršni direktor
invest@alta.si
01 3 200 300

ALTA Konto

V okviru družbe ALTA Konto deluje 10 preizkušenih strokovnjakov s finančno-računovodskega in notranjerevizijskega področja, v posamezne projekte pa po potrebi vključujemo tudi strokovnjake s pravnega in davčnega področja.

Naša storitev temelji na uresničevanju strokovnih in poklicno-etičnih norm, zato veliko pozornosti posvečamo strokovnemu izobraževanju, spremljanju razvoja stroke in področne zakonodaje.


Naše vodstvo

Milanka Marija Kastelic

Direktorica
milanka.kastelic@alta.si
01 3 200 450

ALTA FIN

Glavni cilj skupine ALTA FIN d.o.o. je pomoč in svetovanje strankam pri izboru finančne storitve, najprimernejše za njihove potrebe in želje.

Pri iskanju primernega produkta za stranko povezujemo celotno skupino ALTA, od borznega posredovanja, prek skladov do naložbenega življenjskega zavarovanja FLEGMA.


Naše vodstvo

Objave