Investicijsko svetovanje

Janez Srebot
Vodja prodajne skupine

janez.srebot@triglavskladi.si

01 3200 400

Katja Pogorevc Zidarič
Vodja skrbništva strank

katja.zidaric@triglavskladi.si

01 3200 400

Petra Šebök
Višja investicijska svetovalka

petra.sebok@triglavskladi.si

02 5351 800

Klavdija Smolič
Investicijska svetovalka

klavdija.smolic@triglavskladi.si

01 3200 400

Helena Rojc Jarc
Investicijska svetovalka

helena.rojc@triglavskladi.si

01 3200 400

Marjana Pestotnik
Investicijska svetovalka

marjana.pestotnik@triglavskladi.si

01 3200 400

Upravljanje skladov

Izidor Jerman
Direktor sektorja upravljanja premoženja

skladi@alta.si

Aleš Čačovič
Vodja oddelka upravljanja dolžniških naložb

skladi@alta.si

Miha Mihalj
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Slavko Rogan
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Tajništvo

Barbara Kernc Mišjak
Poslovna sekretarka

barbara.misjak@triglavskladi.si

01 3200 400