Vodstvo

Tomaž Dvořak
Izvršni direktor

skladi@alta.si

01 3 200 400

Roman Ladislav Ratkai
Izvršni direktor

skladi@alta.si

01 3 200 400

Investicijsko svetovanje

Maja Kralj
Investicijska svetovalka

maja.kralj@alta.si

01 3 200 415

Marjana Pestotnik
Investicijska svetovalka

marjana.pestotnik@alta.si

01 3 200 433

Helena Rojc Jarc
Investicijska svetovalka

helena.rojc@alta.si

01 3 200 424

Janez Srebot
Investicijski svetovalec

janez.srebot@alta.si

01 3 200 422

Samo Sterle
Investcijski svetovalec

samo.sterle@alta.si

01 3 200 428

Petra Šebök
Investicijska svetovalka

petra.sebok@alta.si

02 5351 800

Sašo Zajec
Direktor prodaje in svetovanja

saso.zajec@alta.si

01 3200 400

Upravljanje skladov

Peter Jenčič
Vodja oddelka upravljanja delniških in drugih naložb

skladi@alta.si

Peter Domadenik, CFA
Upravljavec vzajemnih skladov

skladi@alta.si

Gorazd Grof
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Izidor Jerman
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Miha Mihalj
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Slavko Rogan
Direktor upravljanja premoženja

skladi@alta.si

Tajništvo

Klavdija Smolič
Poslovna sekretarka

klavdija.smolic@alta.si

01 3 200 400

ALTA največja nebančna finančna skupina v Sloveniji

Celovit nabor finančnih storitev za varčevanje v vzajemnih skladih, aktivno trgovanje in plemenitenje premoženja. 

O nas

Naše družbe

Naša vizitka

Naša lokacija