Vodstvo

Tomaž Dvořak
Izvršni direktor

tomaz.dvorak@alta.si

01 3 200 400

Uroš Ožbolt, CFA
Izvršni direktor

uros.ozbolt@alta.si

01 3 200 400

Investicijsko svetovanje

Janez Srebot
Vodja prodajne skupine

janez.srebot@alta.si

01 3 200 422

Katja Pogorevc Zidarič
Vodja skrbništva strank

katja.zidaric@alta.si

01 3 200 341

Petra Šebök
Višja investicijska svetovalka

petra.sebok@alta.si

02 5351 800

Klavdija Smolič
Investicijska svetovalka

klavdija.smolic@alta.si

01 3 200 463

Helena Rojc Jarc
Investicijska svetovalka

helena.rojc@alta.si

01 3 200 424

Marjana Pestotnik
Investicijska svetovalka

marjana.pestotnik@alta.si

01 3 200 433

Upravljanje skladov

Izidor Jerman
Direktor sektorja upravljanja premoženja

skladi@alta.si

Aleš Čačovič
Vodja oddelka upravljanja dolžniških naložb

skladi@alta.si

Miha Mihalj
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Slavko Rogan
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Gorazd Grof
Upravljavec skladov

skladi@alta.si

Tajništvo

Barbara Kernc Mišjak
Poslovna sekretarka

barbara.misjak@alta.si

01 3 200 400

ALTA največja nebančna finančna skupina v Sloveniji

Celovit nabor finančnih storitev za varčevanje v vzajemnih skladih, aktivno trgovanje in plemenitenje premoženja. 

O nas

Naše družbe

Naša vizitka

Naša lokacija