Tajništvo

Ivan Štefulj
Poslovni sekretar

skupina@alta.si

01 3 200 252