Upravljavci vzajemnih skladov

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

Upravljavec produktov

Kot študent je pomagal borznim posrednikom in se kasneje kalil kot finančni analitik v Publikumu, eni najstarejših slovenskih borznih družb. Poslovno pot je nadaljeval kot upravljavec vzajemnih skladov, po več kot desetih letih izkušenj iz analitike in upravljanja premoženja pa se je podal še v zavarovalniške vode, kjer je tri leta nabiral izkušnje kot zakladnik v Adriatic Slovenici. 
Veselje do upravljanja premoženja ga je nazadnje poneslo na družbo ALTA Skladi, kjer je prevzel vodenje oddelka upravljanja dolžniških naložb. Aleš v ALTI tako med drugim upravlja tudi vzajemne sklade ALTA BOND, ALTA HIGH YIELD BOND in ALTA MONEY MARKET EUR, ki so se v preteklosti uvrščale med najboljše dolžniške vzajemne sklade. 

 

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

Upravljavec produktov

Izidor Jerman

Izidorja Jermana so finance veselile že kot otroka in tudi svojo poklicno kariero je začel kot finančni analitik. Po končani karieri vrhunskega smučarja je leta 2000 zaključil študij v ZDA, od leta 2004 pa aktivno upravlja vzajemne sklade. Kot upravljavec se je večkrat uvrstil med najboljših deset upravljavcev po izboru revije Moje Finance, ki je večkrat nagradila tudi vzajemne sklade, ki jih je upravljal Jerman.

Disciplina je v vrhunskem športu ključnega pomena, prav tako pa je izredno pomembna tudi pri upravljanju premoženja. Jerman tako tudi vzajemne sklade upravlja z zasledovanjem dolgoročnih ciljev in se izogiba špekulacijam, ki v večini primerov prinesejo slabši dolgoročni rezultat ob večjem tveganju.

Dolgoletne izkušnje, ki jih je Jerman pridobil tako v športni kot tudi poklicni karieri, so ga izučile, da se pot do uspeha skriva v trdem delu in potrpežljivosti. Pri svojem delu se tako izogiba paničnim reakcijam oziroma evforiji ter sledi razumu in sprejema preudarne odločitve. Izidor je v ALTI vodja delniških naložb. 

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

Upravljavec produktov

Ti skladi so terjali nove pristope upravljanja in tudi nova znanja. Slavko pravi, da je glavno gonilo upravljanja premoženja  njegova dinamičnost, saj se vse, kar vpliva na cene finančnih instrumentov, skozi čas spreminja. In ravno ta predvidevanja, kako med množico podatkov videti prihodnost, dela to panogo in njegov poklic privlačno. Kljub temu, da je upravljanje premoženja naporno,  si Slavko najde tudi prosti čas za družino, prijatelje in športne aktivnosti, ki človeka napolnijo z energijo.

Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

Upravljavec produktov

Miha ima več kot deset let izkušenj v finančni industriji. Svojo kariero je začel v Publikumu kot analitik in hitro napredoval v upravljavca premoženja. Upravlja sklade ALTA INFRASTRUCTURE, ALTA GOODS, ALTA ENERGY in ALTA TURKEY. Miha se redno uvršča na lestvico najboljših upravljavcev premoženja v Sloveniji, na izboru revije Moje Finance pa je ALTA ENERGY od leta 2010 redno prejemal tudi nagrade za najboljši sklad v kategoriji delniški - energija, materiali in javna oskrba.

Gorazd Grof

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi.

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi. Gorazd je zaključil fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani in podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  Prav poznavanje elektronike, računalniških tehnologij in komunikacij, Gorazdu omogoča lažje upravljanje delnic iz IT panoge. Obenem pa ima zaradi tega tudi nekoliko drugačen pogled na IT panogo od klasičnega finančnika.

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

PODROBNO IZBRAN
Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

PODROBNO IZBRAN
Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

PODROBNO IZBRAN
Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

PODROBNO IZBRAN
Gorazd Grof

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi.

PODROBNO IZBRAN