Upravljavci vzajemnih skladov

Peter Domadenik

Peter Domadenik je eden izmed največjih slovenskih poznavalcev delovanja svetovnih centralnih bank, ki diktirajo gibanje obrestnih mer in posledično tudi vrednosti obveznic. V ALTI se je specializiral prav za dolžniške vrednostne papirje in za številne slovenske medije tudi redno komentira odločitve svetovnih centralnih bank ter gibanje cen dolžniških vrednostnih papirjev.

Upravljavec produktov

Peter Domadenik

Peter Domadenik je eden izmed največjih slovenskih poznavalcev delovanja svetovnih centralnih bank, ki diktirajo gibanje obrestnih mer in posledično tudi vrednosti obveznic. Peter Domadenik je v specializiran prav za dolžniške vrednostne papirje in v ALTI upravlja vzajemne sklade ALTA BOND, ALTA HIGH YIELD BOND in ALTA MONEY MARKET EUR.

Peter Domadenik za številne slovenske medije tudi redno komentira odločitve centralnih bank, gibanje cen dolžniških vrednostnih papirjev ter podaja komentarje glede obetov v tem izredno pomembnem naložbenem razredu. Prav dolžniški vrednostni papirji namreč mnogokrat vplivajo tudi na preostale naložbene razrede ter seveda na razvoj gospodarstva kot celote.

Delo upravljavca s finančnimi instrumenti zahteva soočanje s vedno spreminjajočimi se okoliščinami in s tem povezanimi potrebnimi odločitvami, nenehno nadgradnjo svojega znanja ter veščin kot tudi visoko mero odgovornosti. Omenjene karakteristike so tiste, ki Petra Domadenika odločilno privlačijo pri upravljanju  s finančnimi instrumenti. Stremljenje k nenehnemu nadgrajevanju znanja in izkušenj pa ga vodita tudi k uspešnemu opravljanju svojega dela, pri čemer mu je v vsaj enaki meri pomembna tudi etičnost delovanja in s tem povezan korekten odnos do vlagateljev ter splošne javnosti.

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

Upravljavec produktov

Izidor Jerman

Izidorja Jermana so finance veselile že kot otroka in tudi svojo poklicno kariero je začel kot finančni analitik. Po končani karieri vrhunskega smučarja je leta 2000 zaključil študij v ZDA, od leta 2004 pa aktivno upravlja vzajemne sklade. Kot upravljavec se je večkrat uvrstil med najboljših deset upravljavcev po izboru revije Moje Finance, ki je večkrat nagradila tudi vzajemne sklade, ki jih je upravljal Jerman.

Disciplina je v vrhunskem športu ključnega pomena, prav tako pa je izredno pomembna tudi pri upravljanju premoženja. Jerman tako tudi vzajemne sklade upravlja z zasledovanjem dolgoročnih ciljev in se izogiba špekulacijam, ki v večini primerov prinesejo slabši dolgoročni rezultat ob večjem tveganju.

Dolgoletne izkušnje, ki jih je Jerman pridobil tako v športni kot tudi poklicni karieri, so ga izučile, da se pot do uspeha skriva v trdem delu in potrpežljivosti. Pri svojem delu se tako izogiba paničnim reakcijam oziroma evforiji ter sledi razumu in sprejema preudarne odločitve.

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

Upravljavec produktov

Ti skladi so terjali nove pristope upravljanja in tudi nova znanja. Slavko pravi, da je glavno gonilo upravljanja premoženja  njegova dinamičnost, saj se vse, kar vpliva na cene finančnih instrumentov, skozi čas spreminja. In ravno ta predvidevanja, kako med množico podatkov videti prihodnost, dela to panogo in njegov poklic privlačno. Kljub temu, da je upravljanje premoženja naporno,  si Slavko najde tudi prosti čas za družino, prijatelje in športne aktivnosti, ki človeka napolnijo z energijo.

Peter Jenčič

Peter Jenčič je strokovnjak za hitro rastoče trge in eden izmed največkrat citiranih slovenskih upravljavcev premoženja. Pri upravljanju vzajemnih skladov podrobno sledi tudi političnim, gospodarskim in razvojnim odločitvam, ki vplivajo na države v razvoju in njihovo sposobnost doseganja nadpovprečnih stopenj rasti.

Upravljavec produktov

Peter Jenčič je eden izmed najbolj citiranih slovenskih strokovnjakov za hitrorastoče trge, ki jim podrobno sledi že vrsto let. V ALTI upravlja vzajemne sklade ALTA GLOBAL EMERGING, ALTA ASIA, ALTA INDIA, ALTA TURKEY in ALTA KOMET. Pri njegovem delu ga navdušuje predvsem analiza dolgoročnih procesov, ki imajo zelo globok vpliv na kvaliteto življenja ljudi. Ravno zaradi tega se je specializiral za naložbe v hitro rastoče države, kjer lahko v živo spremlja, kako politične, gospodarske, razvojne in geopolitične odločitve vplivajo na doseganje nadpovprečnih stopenj rasti držav. Po njegovih izkušnjah je izredno pomembno, da analiza podjetja, panoge ali celotne države zajema tako kvantitativne kot tudi kvalitativne dejavnike. Dolgoročno uspešnost pri upravljanju premoženja vlagateljev je namreč po njegovem mnenju možno doseči z razumevanjem gospodarskih, političnih in kulturnih procesov. Predvsem pa se mora upravljavec premoženja nenehno izobraževati in raziskovati nove trende ter se zavzemati za transparentno in iskreno komunikacijo z vlagatelji in ostalo zainteresirano javnostjo.

Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

Upravljavec produktov

Miha ima več kot deset let izkušenj v finančni industriji. Svojo kariero je začel v Publikumu kot analitik in hitro napredoval v upravljavca premoženja. Sprva je upravljal vzajemni sklad ALTA NEW EUROPE, kasneje pa je začel upravljati tudi vzajemne sklade ALTA GOLD, ALTA GOODS in ALTA ENERGY. Miha se redno uvršča na lestvico najboljših upravljavcev premoženja v Sloveniji, na izboru revije Moje Finance pa je ALTA ENERGY od leta 2010 redno prejemal tudi nagrade za najboljši sklad v kategoriji delniški - energija, materiali in javna oskrba.

Gorazd Grof

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi.

Upravljavec produktov

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi. Gorazd je zaključil fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani in podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  Prav poznavanje elektronike, računalniških tehnologij in komunikacij, Gorazdu omogoča lažje upravljanje delnic iz IT panoge. Obenem pa ima zaradi tega tudi nekoliko drugačen pogled na IT panogo od klasičnega finančnika.

Peter Domadenik

Peter Domadenik je eden izmed največjih slovenskih poznavalcev delovanja svetovnih centralnih bank, ki diktirajo gibanje obrestnih mer in posledično tudi vrednosti obveznic. V ALTI se je specializiral prav za dolžniške vrednostne papirje in za številne slovenske medije tudi redno komentira odločitve svetovnih centralnih bank ter gibanje cen dolžniških vrednostnih papirjev.

PODROBNO IZBRAN
Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

PODROBNO IZBRAN
Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

PODROBNO IZBRAN
Peter Jenčič

Peter Jenčič je strokovnjak za hitro rastoče trge in eden izmed največkrat citiranih slovenskih upravljavcev premoženja. Pri upravljanju vzajemnih skladov podrobno sledi tudi političnim, gospodarskim in razvojnim odločitvam, ki vplivajo na države v razvoju in njihovo sposobnost doseganja nadpovprečnih stopenj rasti.

PODROBNO IZBRAN
Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

PODROBNO IZBRAN
Gorazd Grof

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi.

PODROBNO IZBRAN

Morda vas zanima tudi