Skupina ALTA

ALTA je finančna skupina nove generacije, ki je nastala z združitvijo treh najuspešnejših pionirjev slovenskega kapitalskega trga: Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum. Odgovorno uresničujemo vizijo konsolidatorja slovenskega trga in ustvarjamo novo naložbeno kulturo v regiji.

KAKO PRISTOPIM KAKO DO NAS

 

Naše znanje dela za vaše uspehe

V skupini ALTA združujemo najbolj izkušene, predane in inovativne strokovnjake v regiji ter nudimo vlagateljem finančne storitve na najvišjem nivoju. Naše storitve nenehno razvijamo, nadgrajujemo in prilagajamo zahtevam vlagateljev in trga.

Vlagateljem omogočamo varčevanje v kar 19 vzajemnih skladih, povezanih v 4 naložbene kombinacije, trgovanje na kapitalskih trgih z najboljšo lokalno podporo v regiji, odgovorno upravljanje premoženja ter inovativne korporativne finančne storitve.

3,6+ milijarde EUR

Skupna vrednost premoženja naših strank

88.000+ vlagateljev

Od posameznikov do najuglednejših podjetij

90+ strokovnjakov

Z največ znanja in izkušnjami v regiji

Naša vizija

Vodilna, najboljša in najmočnejša slovenska finančna ustanova na področju upravljanja premoženja, investicijskega svetovanja in investicijskega bančništva.

Naše poslanstvo

Vlagateljem zagotavljamo celovite finančne storitve, saj kompleksnost in prepletenost sodobnih finančnih tokov zahtevata celostne pristope, s katerimi je mogoče amortizirati in stabilizirati vsa pričakovana in nepričakovana kapitalska nihanja.

Naše vrednote

Naši cilji so jasni, konkretni in ambiciozni. Uresničujemo jih z vrednotami:

  • strokovnost zaposlenih
  • odzivnost na spremembe okolja
  • inovativnost in razvoj
  • brezkompromisna kakovost storitev
  • odgovornost
  • etičnost pri vsem našem ravnanju