Omejitev odgovornosti

Vse zapise na teh straneh so pripravile družbe iz skupine ALTA (v nadaljevanju: Alta). Pričujoče vsebine in podobe na teh spletnih straneh so predmet avtorske zaščite in drugih oblik intelektualne lastnine.

Alta si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene. Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih tekstov, objavljenih na teh straneh ali podatkov, vsebovanih v njih, razen v primeru pisnega soglasja Alte.

Vsebina teh strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah Alte ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Alta ni odgovorna za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

Alta si pridržuje pravico kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti vsebino teh spletnih strani.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. ter Alta Skladi d.d. opravljata dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Navedeni pravni osebi ter z njima povezane osebe imajo lahko interes za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, ki so omenjeni na teh spletnih straneh.

Ostale informacije o ALTA Invest, storitvah ALTA Invest ter finančnih instrumentih na podlagi ZTFI in Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe so razvidne iz informacij in aktov ALTA Invest, objavljenih na tej spletni strani:

 

Omejitev odgovornosti za posamezne družbe

Razkritja in pravila