Razkritja za tržna sporočila

Družba ALTA Skupina d.d. je krovna družba vseh družb v skupini ALTA. Glavna dejavnost družbe ALTA Skupina d.d. je Dejavnost holdingov (K 64.200*). Ustanovljena je bila z namenom združitve služb za podporo dejavnosti borznoposredniške družbe (ALTA Invest d.d.) in družbe za upravljanje (ALTA Skladi d.d.), v skupino ALTA pa spadajo družbe:

  • ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana;
  • ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana;
  • ALTA Svetovanje d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana;
  • ALTA Konto d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

Vizitka družbe.