Pravila komuniciranja in Razkritja ter omejitev odgovornosti za družbena omrežja Skupine ALTA

Pravila komuniciranja in Razkritja ter omejitev odgovornosti za družbena omrežja Skupine ALTA so raz

Pravila komunikacije na družbenih omrežjih Skupine ALTA (v nadaljevanju: Pravila)

Družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju vse družbe skupaj ali katera koli od navedenih družb: Skupina ALTA ali ALTA) z namenom promocije Skupine ALTA, predstavitve storitev in produktov ALTA ter objavljanja informacij in novic v zvezi z finančnimi trgi, investicijskimi storitvami, finančnimi instrumenti in vzajemnimi skladi, in sicer izključno v informativne namene, uporablja naslednja družbena omrežja, na katerih Skupina ALTA upravlja z naslednjimi stranmi:

(v nadaljevanju vsa zgoraj navedena družbena omrežja oz. strani na posameznem družbenem omrežju: »Družbena omrežja«, katero koli izmed njih pa: »Družbeno omrežje«)

Predstavljeni produkti in storitve na Družbenih omrežjih ne spadajo v skupino garantiranih produktov. Podrobnejše informacije o posameznih produktih in storitvah, vključno s tveganostjo le-teh ter informacije o družbah v Skupini ALTA, ki le-te zagotavljajo, so dostopne na povezavi Omejitev odgovornosti in piškotki in v okviru spletne strani ALTA.

Komunikacija na Družbenih omrežjih ter sodelovanje v nagradnih igrah, ki so objavljene na Družbenih omrežjih, ni pravica, temveč možnost, ki vam je ponujena. Z uporabo Družbenih omrežij oz. s sodelovanjem v komunikaciji na Družbenih omrežjih soglašate in se zavezujete, da boste upoštevali Pravila, pogoje in opozorila, ki se tičejo uporabe Družbenih omrežij. ALTA ne dovoljuje sodelovanja na Družbenih omrežjih osebam, mlajšim od 13 let in glede na pravila in pogoje uporabe posameznega družbenega omrežja, upravičeno domneva, da so vsi uporabniki oz. osebe, ki so všečkale, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo Družbeno omrežje, starejše od 13 let. Če se z navedenimi pogoji ne strinjate oziroma se jih ne nameravate držati, na Družbenem omrežju lahko kadarkoli kliknete »Ni mi všeč« oz. na kakršen koli drug način Družbenega omrežja ne spremljate več oz. mu ne sledite.

Za primerno in ustrezno delovanje Družbenih omrežij skrbijo ALTA administratorji Družbenih omrežij, pooblaščeni s strani ALTE (v nadaljevanju: administratorji). Delo administratorjev je zagotavljati nemoteno delovanje Družbenih omrežij ter primernost objav in komentarjev. Spoštujte njihove odločitve. Delo administratorja in nestrinjanje z njim niso in ne morejo biti predmet komunikacije. ALTA ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do Družbenih omrežij. ALTA prav tako ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja Družbenih omrežij ali drugih motenj oz. iz načina vaše uporabe Družbenih omrežij in nespoštovanja teh Pravil oz. drugih pravil in postopkov posameznega družbenega omrežja. Vsakršna nestrinjanja ali druge težave obiskovalci Družbenih omrežij rešujejo preko zasebnega stika s Skupino ALTA na naslov druzbena.omrezja@alta.si.

Sodelujemo na kulturnem, strokovnem in konstruktivnem nivoju. Pišite spoštljivo in se do drugih obnašajte tako, kot bi želeli, da se tudi oni obnašajo do vas. Na Družbenih omrežjih ni dovoljeno reševanje zasebnih sporov. Na Družbenih omrežjih tudi ne razkrivajte oz. objavljajte osebnih in zaupnih podatkov, podatkov, za katere nimate dovoljenja za objavo oz. podatkov o vašem pogodbenem razmerju z ALTO, pri čemer se zavedajte, da vas ALTA ne bo nikoli spraševala po vaših osebnih podatkih oz. podatkih o vašem pogodbenem razmerju z ALTO preko Družbenih omrežij. Za vsa sporočila, ki jih objavite, sprejmete odgovornost. Vsebina Družbenih omrežij, vključno z objavami in komentarji uporabnikov bo pregledana s strani ALTE in je tudi predmet nadzora posameznega družbenega omrežja oz. njihovih pogojev uporabe in razkritij, vključno z njihovo politiko zasebnosti.

Administratorji Družbenih omrežij si pridržujejo pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, preprečijo dostop do Družbenega omrežja in izločijo iz nagradnih iger na Družbenih omrežjih. Strinjate se, da imajo administratorji Družbenih omrežij pravico odstraniti katerokoli objavo, povezavo ali komentar, če se jim zdi to potrebno. Strinjate se in soglašate tudi, da ne boste škodovali ALTI, Družbenim omrežjem in njihovim administratorjem ter tretjim osebam.

Strinjate se, da ne boste objavljali sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane Družbenega omrežja ali tretje osebe. Drugim uporabnikom ne boste grozili ali jih ustrahovali, prav tako ne boste poročali o osebnih zadevah nekoga drugega, če zato nimate njegovega predhodnega, izrecnega in pisnega dovoljenja. Če opazite takšno sporočilo, obvestite administratorja, ki bo ustrezno ukrepal.

Administratorji si pridržujejo pravico do presoje primernosti in ustreznosti vsebin. Kot neprimerne ali neustrezne se upoštevajo vsebine, katerih vsebina je omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična, ki bo spodbujala k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem oziroma blatila druge osebe. Administratorji bodo sporne vsebine odstranili po lastni presoji in brez obrazložitve.

V nagradnih igrah, ki se objavljajo na Družbenih omrežjih lahko sodelujejo le osebe, ki na posameznem družbenem omrežju nastopajo s svojim pravim imenom. Osebe s profili z vzdevki ali drugimi podobnimi izrazi bodo iz sodelovanja v nagradnih igrah na Družbenim omrežjih izločene, sicer pa je uporaba vzdevkov ali drugih podobnih izrazov tudi proti pravilom posameznih družbenih omrežij, zato bodo te osebe lahko prijavljene upraviteljem posameznega družbenega omrežja.

Administratorji si pridržujejo pravico, da izločijo iz nagradnih iger osebo ali osebe, za katere obstaja najmanjši sum zlorabe sistema. Takšnim osebam bo dostop do Družbenega omrežja onemogočen. Ne počnite ničesar, kar bi lahko ogrozilo vašo prisotnost na Družbenem omrežju ali sodelovanje v nagradnih igrah oziroma natečajih na Družbenem omrežju. V nagradnih igrah se ne poslužujte načinov pridobivanja glasov, za katere niste prepričani, da so legalni. Če niste prepričani o nečem, vprašajte administratorja ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov: druzbena.omrezja@alta.si.

Ta Pravila lahko ALTA kadarkoli in brez obrazložitve spremeni, pri čemer so za uporabnike Družbenih omrežij zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki.

Vsebina Družbenih omrežij, pripravljena s strani ALTE, je last ALTE ter predmet avtorske zaščite in drugih oblik intelektualne lastnine. ALTA si pridružuje pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Vsebine, objavljene na Družbenih omrežjih, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene. Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih tekstov, objavljenih na Družbenih omrežjih ali podatkov, vsebovanih v njih, razen v primeru pisnega soglasje ALTE.

Ta Pravila začnejo veljati dne 22. 9. 2015 in veljajo do preklica oz. do spremembe. Z dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati Pravila komunikacije na Facebook strani ALTA Varčevalnica z dne 17. 3. 2015.

Ljubljana, 21. 9. 2015

ALTA Invest d.d.

ALTA Skladi d.d.

ALTA Skupina d.d.

Razkritja in omejitev odgovornosti za družbena omrežja Skupine ALTA

Družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju vse družbe skupaj ali katera koli od navedenih družb: Skupina ALTA ali ALTA) z namenom promocije Skupine ALTA, predstavitve storitev in produktov ALTA ter objavljanja informacij in novic v zvezi z finančnimi trgi, investicijskimi storitvami, finančnimi instrumenti in vzajemnimi skladi, in sicer izključno v informativne namene, uporablja naslednja družbena omrežja, na katerih Skupina ALTA upravlja z naslednjimi stranmi:

(v nadaljevanju vsa zgoraj navedena družbena omrežja oz. strani na posameznem družbenem omrežju: »Družbena omrežja«, katero koli izmed njih pa: »Družbeno omrežje«)

Vsebina Družbenih omrežij, vključno s komentarji ALTE in zaposlenih v ALTI, je informativne narave in je namenjena širšemu krogu oseb ter je pripravljena izključno z namenom obveščanja in seznanjanja s ponudbo storitev ALTA ter ne predstavlja nobene podlage za naložbeno oz. drugo finančno odločitev niti ne predstavlja naložbenih priporočil oz. investicijskih nasvetov (razen, če je to izrecno navedeno) ter ponudbe za nakup ali sklenitev pogodbe s katerokoli družbo ALTA. Predstavljeni produkti in storitve na Družbenih omrežjih ne spadajo v skupino garantiranih produktov. Izraz varčevanje in njegove izpeljanke, uporabljene v okviru Družbenih omrežij, je treba razumeti v smislu možnosti investiranja v finančne instrumente v okviru produktov in storitev ALTA.

ALTA ni odgovorna za in ni odobrila kakršne koli vsebine, oglasa, nasveta, mnenja, priporočila oz. druge informacije, objavljene na Družbenih omrežjih s strani tretje osebe, vključno s strani tretje strani posameznega družbenega omrežja. Mnenja in komentarji, izraženi s strani oseb, ki so všečkale, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo Družbeno omrežje, pripadajo osebam, ki so jih objavile in ne predstavljajo mnenj oz. stališč ALTE oz. njenih zaposlenih. ALTA ne potrjuje oz. odobrava vsebine, posredovane s strani tretjih oseb, pri čemer si ALTA pridružuje pravico do blokiranja oz. izbrisa katere koli objavljene vsebine s strani tretjih oseb, ki se družbi ALTA zdi nezakonita, neprimerna ali nespodobna oz. vsebine, ki vsebuje pričevanja, nasvete, priporočila ali tržna sporočila za določene produkte ali storitve. ALTA posledično ni odgovorna za škodo in druge posledice, ki bi jih lahko uporabniki Družbenih omrežij lahko utrpeli na podlagi predmetnih objav tretjih oseb na Družbenih omrežjih. ALTA tudi ne odgovarja za dejanja, opustitve, pogoje, politike zasebnosti in varnosti posameznega družbenega omrežja. ALTA ni odgovorna za motnje pri delovanju Družbenih omrežij, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove vsebine, pri čemer si ALTA pridružuje pravico kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti vsebino Družbenih omrežij. ALTA ne dovoljuje sodelovanja na Družbenih omrežjih osebam, mlajšim od 13 let in glede na pravila in pogoje uporabe posameznega družbenega omrežja, upravičeno domneva, da so vsi uporabniki oz. osebe, ki so všečkale, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo Družbeno omrežje, starejše od 13 let.

Vlaganje v finančne instrumente je povezano s tveganjem. Predstavljeni produkti in storitve ne zagotavljajo oz. ne garantirajo vračila vložka oziroma donosa. Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta oz. le-teh na splošno oz. posamezne storitve ali produkta velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. Vsi zapisi in predlogi glede investiranja oz. varčevanja v okviru Družbenih omrežij so informativne narave in so relativni glede na izbrano kombinacijo, čas in druge komponente. Za izbiro primerne oblike investiranja se posvetujte s strokovnjakom ALTA.

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja Krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA EUROPE, ALTA GLOBAL EMERGING, ALTA GOODS, ALTA HEALTH, ALTA INDIA, ALTA INFRASTRUCTURE, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA USA, delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL, fleksibilni mešani podskladi ALTA ABS, ALTA HIGH INCOME, ALTA BALKAN, ALTA.SI,  obvezniška podsklada ALTA BOND, ALTA HIGH YIELD BOND in podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR. Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče dobiti brezplačno v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. Vlagatelj ima pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila.

OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne in izstopne stroške. Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4 odstotke. Najvišji izstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Zgornja pravila veljajo za vse podsklade Krovnega sklada ALTA razen:
a) pri Delniškem podskladu ALTA HEALTH za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
b) pri Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 20. 4. 2018, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke;
c) izstopni stroški ne veljajo za Varčevalne načrte Krovnega sklada ALTA.
Zgoraj našteti stroški tako znižujejo prikazano donosnost.

Podrobnejše informacije o posameznih produktih oz. storitvah, predstavljenih v okviru Družbenih omrežij, vključno s tveganostjo le-teh ter informacije o družbah v Skupini ALTA, ki le-te zagotavljajo, so dostopne v ustreznih sekcijah na povezavah Razkritja za ALTA InvestRazkritja za ALTA Skladi in Razkritja za ALTA Skupina v okviru spletne strani www.alta.si . Splošni pogoji poslovanja in Cenik storitev ALTA Invest d.d. ter Pravila upravljanja Krovnega sklada ALTA , razlage finančnih instrumentov in ostale informacije so dostopne na spletni strani ALTA.

Vsebina Družbenih omrežij je tržno sporočilo. Za njegovo izdelavo so odgovorne družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 3710432000, ID za DDV: SI89931181, z osnovnim kapitalom 2.031.803,00 EUR, (v tekstu tudi: ALTA Invest d.d.), ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18 v Ljubljani, vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 3710912000, ID za DDV SI 49134949, z osnovnim kapitalom 721.889,00 EUR (v tekstu tudi: ALTA Skladi d.d.) in ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18 v Ljubljani, vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 3618846000, ID za DDV SI 56829060, z osnovnim kapitalom 3.018.076,00 EUR (v tekstu tudi: ALTA Skupina d.d.). Družbi ALTA Invest d.d. in ALTA Skladi d.d. opravljata dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. ALTA Invest d.d. je s strani družbe ALTA Skladi d.d. pooblaščena za trženje enot skladov ALTA in ima ekonomski interes za prodajo enot skladov ALTA oz. nalaganja strankinega premoženja v enote skladov ALTA.