Razkritje za družbo ALTA Konto d.o.o.

Družba ALTA Konto d.o.o. je ustanovljena z namenom nudenja podpore pri opravljanju storitev računovodstva, notranje revizije in obvladovanja poslovnih tveganj za družbe v skupini ALTA, obenem pa navedene storitve opravlja tudi za zunanje naročnike.

Vizitka družbe