Razkritje za družbo ALTA Svetovanje d.o.o.

Družba ALTA Svetovanje d.o.o. je odvisni borznoposredniški zastopnik v smislu 21. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in zavarovalno zastopniška družba v smislu 216. člena Zakona o zavarovalništvu (Zzavar), obenem pa je s strani družbe ALTA Skladi d.d. pooblaščena za trženje in prodajo investicijskih kuponov vzajemnih skladov in vzajemnih podskladov v upravljanju družbe ALTA Skladi d.d..

Vizitka družbe.