Pregled trgov v razvoju

V zadnjih dveh stoletjih smo na svetu videli dva velika skoka srednjega razreda, trenutno pa živimo v tretjem razmahu. Toda, če je bila v prvih dveh skokih rast skoncentrirana v Evropi, ZDA in na Japonskem, sedaj rast prihaja iz držav v razvoju. Po nekaterih raziskavah je v srednjem razredu v državah v razvoju že dve milijardi ljudi, ki letno potrošijo 6900 milijard dolarjev. V naslednjih dveh desetletjih se naj bi srednji razred povečal še za dodatno milijardo ljudi, glavnina te rasti pa bo prišla iz držav v razvoju. To utegne povzročiti tudi tektonske premike in veliko prerazporejanje svetovne gospodarske in finančne moči. Prav te trende skuša unovčiti vzajemni sklad ALTA GLOBAL EMERGING, ki je že sedaj sestavni del naložbenih portfeljev številnih vlagateljev in ki lahko po zadnji spremembi naložbene politike fleksibilno investira na tiste trge v razvoju, kjer je pričakovati nadpovprečno rast gospodarstev in kupne moči prebivalstva.

»Čeprav se vedno več znanih svetovnih vlagateljev strinja, da so trgi v razvoju podcenjeni, naložba v hitrorastoča gospodarstva pa utegne biti posel desetletja, je zelo težko napovedati, kdaj bo na teh trgih prišlo do odboja tečajev,« ocenjuje Peter Jenčič, upravljavec vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING in vodja delniških naložb v družbi ALTA Skladi. »Vrednotenja delnic na trgih v razvoju so že zelo nizka in v določenih primerih nakazujejo na izrazito podcenjenost. Toda pri dajanju sodb o resnični privlačnosti trgov v razvoju potrebno vedeti, da bančne delnice predstavljajo skoraj 15 odstotkov indeksa hitrorastočih trgov. Bančne delnice že po pravilu kotirajo pri nižjih večkratnikih kot na primer delnice podjetij iz potrošnega sektorja, ki imajo v indeksih razvitih držav običajno večjo utež,« še dodaja Jenčič.

Sklad ALTA GLOBAL EMERGING je namenjen širokemu krogu vlagateljev, ki želijo investirati na trge z visokim potencialom donosa, prinaša pa jim možnost neposrednega sodelovanja pri gospodarskem razvoju, industrializaciji, urbanizaciji, demografskih premikih in oblikovanju srednjega razreda v državah s hitro rastočim gospodarstvom.

Brezplačno si prenesite Pregled trgov v razvoju

Prenesite

Sklad ALTA GLOBAL EMERGING je namenjen širokemu krogu vlagateljev, ki želijo investirati na trge z visokim potencialom donosa, prinaša pa jim možnost neposrednega sodelovanja pri gospodarskem razvoju, industrializaciji, urbanizaciji, demografskih premikih in oblikovanju srednjega razreda v državah s hitro rastočim gospodarstvom.

 

Za dodatne informacije pokličite naše investicijske svetovalce

Janez Srebot
Vodja prodajne skupine

janez.srebot@triglavskladi.si

01 3200 400

Katja Pogorevc Zidarič
Vodja skrbništva strank

katja.zidaric@triglavskladi.si

01 3200 400

Petra Šebök
Višja investicijska svetovalka

petra.sebok@triglavskladi.si

02 5351 800

Klavdija Smolič
Investicijska svetovalka

klavdija.smolic@triglavskladi.si

01 3200 400

Helena Rojc Jarc
Investicijska svetovalka

helena.rojc@triglavskladi.si

01 3200 400

Marjana Pestotnik
Investicijska svetovalka

marjana.pestotnik@triglavskladi.si

01 3200 400