Trgovalne ideje

Aktivni vlagatelji se pogosto srečajo s pomanjkanjem zanimivih trgovalnih idej. Bodisi zaradi pomanjkanja časa bodisi zaradi nerazumevanja trenutnega utripa finančnih trgov. V ekipi TradePort smo trgovalne ideje oblikovali glede na dinamiko trgovanja posameznega aktivnega vlagatelja. Na voljo so vam dnevne ideje za t.i. nihajno nekajdnevno trgovanje (angl. swing trading) in tedenske ideje za bolj pomembne nekajtedenske premike (angl. position trading).

Dnevne trgovalne ideje

Vsak dan prejmete elektronsko pošto, v kateri predstavimo trgovalno idejo za naslednjih nekaj dni. Ideje predstavimo tako vsebinsko kot časovno (tehnična slika). Slednje nam pomaga določiti vstopne ter izstopne scenarije oziroma »timing« ideje. Izbirate lahko med valutnimi (Forex) in delniškimi idejami.

Naroči dnevne ideje

Tedenske trgovalne ideje

Za razliko od dnevnih trgovalnih idej so tedenske trgovalne ideje namenjene tistim, ki pozicije držite več tednov. Tudi ta elektronska pošta vsebuje tako vsebinsko kot časovno  predstavitev (tehnična slika), s pomočjo katere določimo »timing« vstopanja in izstopanja. Pri tedenskih trgovalnih idejah izbiramo najbolj zanimive priložnosti na vseh finančnih trgih.

Naroči tedenske ideje

Morda vas zanima tudi