Strategija absolutnega donosa ALTA ABS

ALTA ABS je fleksibilna naložbena strategija, ki vas razbremeni skrbi o dogajanju na trgih. Omogoča vam doseganje stabilnih dolgoročnih donosov ob nizkem tveganju in vas obvaruje pred prevelikim nihanjem vrednosti premoženja. Tudi v bolj razburkanih časih.

Kontaktirajte nas za posvet 

Stabilni dolgoročni donosi

ob majhnem nihanju vrednosti portfelja

Nizko tveganje

gibanje vrednosti premoženja je relativno manj podvrženo dogajanju na kapitalskih trgih

Omejeni padci

strategija preprečuje velike padce vrednosti premoženja

ALTA ABS deluje v vseh časih. Objektivno in zanesljivo.

Strategija ALTA ABS temelji na kvantitativnem modelu upravljanja premoženja, zato zagotavlja največjo objektivnost pri upravljanju.

  • Kvantitativni model omogoča, da vaša sredstva v vsakem trenutku dinamično prerazporedimo med različne naložbene razrede s pozitivnim trendom (od delnic, prek surovin do obveznic in denarnih sredstev).
  • Glede na tržne razmere prilagajamo alokacijo od konservativne do agresivne. V času ugodnih tržnih razmer je portfelj lahko 100 % izpostavljen bolj tveganim delniškim naložbam, v manj ugodnih razmerah pa nam strategija omogoča tudi 100 % umik v denarna sredstva.
  • Strategija na dolgi rok, prinaša manjše nihanje vrednosti premoženja in izogibanje večjim negativnim trendom.
  • Največja vrednost strategije se pokaže ob neugodnih tržnih razmerah, ko preprečuje izrazite padce vrednosti sredstev. Ob izrazito pozitivnih trendih na delniških trgih lahko zaostaja za njihovim gibanjem, saj je vseskozi na prvem mestu skrb za varnost sredstev​.

3 tipi portfeljev ALTA ABS

Pomagamo vam izbrati pravi tip portfelja glede na vrednost vaših sredstev, ambicije po rasti in željo po varnosti.

  ALTA ABS ZMERNI ALTA ABS FLEKSIBILNI ALTA ABS ETF
Naložbena politika Omejena izpostavljenost do delnic in surovin Popolna fleksibilnost pri naložbenih razredih Aktivna realokacija sredstev z uporabo indeksnih skladov ETF
Stopnja tveganja (od 1 do 9) 4 6 6
Razmerje varnost/donos Najnižja raven tveganja Uravnoteženo tveganje in pričakovan donos Uravnoteženo tveganje in pričakovan donos
Minimalna priporočena začetna vrednost sredstev 150.000 EUR 150.000 EUR 10.000 EUR
Vsaka naložbena pot se začne s posvetom. vabljeni!

Kontaktirajte nas za posvet 

Morda vas zanima tudi