Strategija rasti

S klasično strategijo upravljanja stremimo k preseganju dogovorjenega primerjalnega indeksa. Strategija rasti vam omogoča doseganje potencialno višjih donosov, predvsem v delnicah in obveznicah, ob višji stopnji tveganja in nihanja vrednosti premoženja. Glede na vaše ambicije in potrebe vam pomagamo izbrati med uravnoteženimi in dinamičnim tipom portfelja.

Kontaktirajte nas za posvet 

Preseganje donosnosti trgov

je osrednji naložbeni cilj

Učinkovita strateška alokacija

strateška alokacija med naložbenimi razredi (delnice, obveznice,…)

Dinamično prilagajanje tveganja

tržnim razmeram znotraj dopustnih omejitev

V vsakem trenutku stremimo k nadpovprečni rasti

Pri strategiji rasti je osrednji cilj upravljanja relativno preseganje tržnega primerjalnega indeksa. Uresničujemo ga s pomočjo četrtletne in mesečne strateške alokacije na podlagi investicijske strategije ter aktivnim taktičnim upravljanjem sredstev med naložbenimi razredi in znotraj njih.

Osnovna tipa portfelja strategije rasti

  URAVNOTEŽENI DINAMIČNI
Naložbeni cilj Uravnotežena rast ob povprečni stopnji tveganja Potencialno višja rast ob nadpovprečni stopnji tveganja
Naložbeni razredi Delnice, obveznice, surovine, instrumenti denarnega trga in denarna sredstva Delnice, obveznice, surovine, instrumenti denarnega trga in denarna sredstva
Stopnja tveganja (od 1 do 9) 6 9
Razmerje varnost/donos Uravnoteženo tveganje in pričakovan donos Višji donos ob povečani stopnji tveganja
Nihanje vrednosti Srednje Visoko
Minimalna priporočena začetna vrednost sredstev 25.000 EUR 25.000 EUR

Uravnoteženo ali dinamično?

Uravnoteženi portfelj

 • Dolgoročna povprečna alokacija: delnice : obveznice (50:50)
 • v času ugodnih tržnih razmer povečamo izpostavljenost do tveganih naložb do 75% portfelja
 • v času negotovosti zmanjšamo izpostavljenosti do tveganih naložb do 25% portfelja

Dinamični portfelj

 • Dolgoročna povprečna alokacija: delnice : obveznice (75:25)
 • v času ugodnih tržnih razmer povečamo izpostavljenost do tveganih naložb do 100% portfelja
 • v času negotovosti zmanjšamo izpostavljenosti do tveganih naložb do 50% portfelja
Večje tveganje omogoča tudi višjo rast.

 

ALTA KVANT

 • Strategija rasti z uporabo kvantnega modela.
 • Cilj je doseganje nadpovprečne stopnje rasti vrednosti ob visoki stopnji tveganja.
 • Realokacija poteka na podlagi analize moči momenta posamezne reprezentativne naložbe za posamezni sektor iz širokega nabora globalnih delniških naložb, ki jih skrbno izbirajo strokovnjaki analitskega in upravljavskega oddelka.

 

ALTA HITRO RASTOČI TRGI

 • Strateška razpršitev premoženja na hitro rastoče trge prek različnih indeksnih skladov.
 • Cilj je pravočasno izkoriščanje tržnih priložnosti na hitro rastočih trgih, zato pod budnim očesom naših strokovnjakov dinamično prilagajamo strukturo vašega portfelja.
 • Vaše premoženje je razpršeno globalno, sredstva pa so v določenem trenutku lahko investirana na trgih Latinske Amerike, že naslednji trenutek pa nove priložnosti iščemo v Aziji, Afriki, Vzhodni Evropi ali na Bližnjem vzhodu.
Vsaka uspešna pot se začne s posvetom. Vabljeni!

Kontaktirajte nas za posvet 

Morda vas zanima tudi