Upravljanje med skladi

Z aktivnim upravljanjem med 19 podskladi krovnega sklada ALTA je vaše premoženje vsak trenutek na pravem mestu. Naši strokovnjaki za vas spremljajo dinamične trge, pravočasno prilagajajo strukturo vašega portfelja ter skrbijo za optimalno razpršenost med delniškimi, obvezniškimi, mešanimi in denarnimi podskladi.

Kontaktirajte nas za posvet 

Spremljanje in prilagajanje

strukture portfelja dogajanju na trgih

Strokovno prerazporejanje

vašega premoženja med kar 23 podskladi

Davčno ugodni prenosi

med podskladi Krovnega sklada ALTA

V pravem trenutku v pravem podskladu.

Pri upravljanju med podskladi ALTA je naš cilj stabilna dolgoročna donosnost vaše naložbe. Tveganje portfelja obvladujemo s preudarnim in pravočasnim prerazporejanjem sredstev med različnimi tipi podskladov.

Uravnoteženo ali dinamično?

Izbirate lahko med dvema naložbenima politikama upravljanja med skladi.

  URAVNOTEŽENI DINAMIČNI
Naložbeni cilj Dolgoročna donosnost ob povprečni stopnji tveganja Potencialno višja donosnost ob nadpovprečni stopnji tveganja
Stopnja tveganja (od 1 do 9) 6 8
Nihanje vrednosti Srednje Visoko
Minimalna priporočena začetna vrednost sredstev 4.000 EUR 4.000 EUR

VSAKA USPEŠNA NALOŽBENA POT SE ZAČNE S POSVETOM. VABLJENI! 

Kontaktirajte nas za posvet

Morda vas zanima tudi