Pristop k vzajemnim skladom

Dobrodošli! Do naložbenih priložnosti v podskladih Krovnega sklada ALTA vas loči le še e-registracija, telefonski klic ali osebni obisk. V vsakem primeru vam pomagamo in svetujemo, kadarkoli nas potrebujete.

E-pristop z digitalnim potrdilom

1. Namestite certificirano digitalno potrdilo

Digitalno potrdilo vam zagotavlja varno in zakonito e-poslovanje. Pridobite ga lahko pri naslednjih izdajateljih:

 • SIGEN-CA (www.sigen-ca.si)
 • AC NLB (www.nlb.si)
 • POŠTA®CA (postarca.posta.si)
 • Halcom CA (www.halcom.si)

2. Registrirajte se

Na e-poštni naslov vam bomo poslali uporabniško ime in geslo.

3. Prijavite se v eSklade

4. Namestite podpisno komponento

5. Začnite varčevati

 

Naročite pristopno izjavo

1. Izpolnite pristopno izjavo

2. Poklicali vas bomo

Prek telefona vas bomo vodili čez vse potrebne korake: 

 • namestitev certificiranega digitalnega potrdila,
 • registracija,
 • prijava,
 • namestitev podpisne komponente. 

4. Začnite varčevati

Želim pristopno izjavo


 

Osebno

1. Pripravite ustrezne dokumente

Fizične osebe potrebujete:

 • veljaven osebni dokument,
 • potrdilo o davčni številki,
 • osebni bančni račun (bančno kartico).

Pravne osebe potrebujete: 

 • original ali notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
 • veljaven osebni dokument zakonitega zastopnika/pooblaščenca,
 • potrdilo o davčni številki zakonitega zastopnika/pooblaščenca,
 • davčno in matično številko pravne osebe ter podatek o dejavnosti pravne osebe,
 • številko transakcijskega računa pravne osebe,
 • podatek oz. dokazilo o dejanskih lastnikih pravne osebe,
 • če poslovno razmerje sklepate kot pooblaščenec pravne osebe, potrebujete notarsko overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika za zastopanje družbe.

2. Obiščite nas

3. Začnite varčevati

 

Brezplačno preizkusite e-Sklade!

Preverite, kako preprosto, pregledno in priročno je varčevanje v e-Skladih.

Začni DEMO

Kontakt

Janez Srebot
Vodja prodajne skupine

janez.srebot@triglavskladi.si

01 3200 400

Katja Pogorevc Zidarič
Vodja skrbništva strank

katja.zidaric@triglavskladi.si

01 3200 400

Petra Šebök
Višja investicijska svetovalka

petra.sebok@triglavskladi.si

02 5351 800

Klavdija Smolič
Investicijska svetovalka

klavdija.smolic@triglavskladi.si

01 3200 400

Helena Rojc Jarc
Investicijska svetovalka

helena.rojc@triglavskladi.si

01 3200 400

Marjana Pestotnik
Investicijska svetovalka

marjana.pestotnik@triglavskladi.si

01 3200 400